Tags: v/hoat dong cua thanh vien clb/v/hoan canh kho khan/anh biet ve nha se chet nhung cung duong roi em oi