Tags: v/hoat dong cua thanh vien clb/v/tin tu thien/nhung nguoi vo gia cu trong gia ret ha noi